dimarts, 4 de desembre del 2012

CONTES CURS 11-12

Durant el curs 2011-2012 els xiquets i xiquetes van escriure contes i després els van passar a suport digital. Ara hem fet un llibre digital amb el recull dels seus contes.

dilluns, 3 de desembre del 2012

COM FER UNA REGADORA

MATERIALS NECESSARIS:

-1 BOTELLA DE DETERGENT (SENSE PEGATINA).
-FULLS-PEGATINA PER A DIBUIXAR MOTIUS PER A DECORAR-LA.
-TISORES.
-RETOLADOR NEGRE PER A REPASSAR ELS DIBUIXOS.
-EL MESTRE/-A O PERSONA ADULTA RESPONSABLE S'ENCARREGA DE FER ELS FORADETS AL TAPÓ AMB UNA AGULLA QUE ESCALFA AMB UN CIRI I UN DIDAL.

PASSOS:

1R) DIBUIXAR A LES PEGATINES ELS MOTIUS PER A DECORAR LA REGADORA (US PROPOSEM: EN LA BLAVA UN POLP, EN LA GROGA UNA ESPONJA, EN LA VERDA UNA TORTUGA MARINA I EN LA TARONJA UN PEIX).

2N) REPASSAR ELS CONTORNS I FER DETALLS (ULLS, BOQUES, ETC).

3R) DESPEGAR-LES DEL PAPER AMB COMPTE I PEGAR-LES AL GUST A LA BOTELLA.

4T) EL MESTRE/-A T'AJUDARÀ A FER ELS FORADETS AL TAPÓ PERQUÈ HI PUGA SORTIR L'AIGUA QUE LI POSARÀS A DINTRE PER TAL DE REGAR LES PLANTES DEL TEU HORTET!

EXEMPLES:

IMATGES DE LA CLASSE DELS REGADORS.